Průzkumy

Pro vyplnění dotazníku nebo pro zpřístupnění demo systému nás prosím kontaktujte na:

pruzkumy@scholaempirica.org


Případně kontaktujte Schola Empirica pro konzultace a další pomoc.

Schola Empirica COEX Webdesign
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.